Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plKonkurs na usługi medyczne - 1. badanie laboratoryjne i bakteriologiczne 2. badania rentgenodiagnostyczne 08-11-2019
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta lab - POBIERZ Oferta RTG- POBIERZ 3. SWKO lab - POBIERZ SWKO RTG- POBIERZ 4. Badania lab - POBIERZ Badania RTG- POBIERZ 5. Umowa lab - POBIERZ Umowa RTG-&nbs...
Konkurs na usługi medyczne -
1. badanie laboratoryjne i bakteriologiczne
2. badania mammograficzne
07-11-2018
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta lab - POBIERZ Oferta mammografia- POBIERZ 3. SWKO lab - POBIERZ SWKO mammografia - POBIERZ 4. Badania lab - POBIERZ Badania mammografia - POBIERZ 5. Umowa lab -&nb...
Pakiet Onkologiczny na PET-CT, Rezonans magnetyczny, Scyntygrafia, Tomografia Komputerowa 28-11-2017
Ogłoszenie - POBIERZ
Konkurs na usługi medyczne - badanie rentgenodiagnostyczne 15-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: umowa.docx swko.docx swko.pdf
Konkurs na usługi medyczne - badanie ultrasonograficzne 15-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: umowa.docx swko.docx swko.pdf
Konkurs na usługi medyczne - badanie laboratoryjne i bakteriologiczne 15-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: umowa.docx swko.docx swko.pdf
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO TK 10-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: swko.pdf swko.docx
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO SCYNTYGRAFIA 10-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: swko.pdf swko.docx
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO RM 10-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: swko.pdf swko.docx
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PET 10-11-2017
1. Ogłoszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: swko.pdf swko.docx
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PET 09-11-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - SCYNTYGRAFIA 09-11-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert w zakresie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - REZONANS MAGNETYCZNY 08-11-2016
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie ??wiadcze?? medycznych  komisja konkursowa dokona??a wyboru ofert: Skan1- POBIERZ Skan2- POBIERZ
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert w zakresie badania HISTOPATOLOGII WYCINK??W I CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 08-11-2016
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie ??wiadcze?? medycznych  komisja konkursowa dokona??a wyboru ofert: Skan1- POBIERZ Skan2- POBIERZ
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach HISTOPATOLOGII WYCINK??W I CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 24-10-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Zalacznik- POBIERZ 3. Oferta - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO -TOMOGRAF KOMPUTEROWY 24-10-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Badania - POBIERZ 3. Oferta - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - SCYNTYGRAFIA 24-10-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Badania - POBIERZ 3. Oferta - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - REZONANS MAGNETYCZNY 24-10-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Badania - POBIERZ 3. Oferta - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PET 24-10-2016
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Badania - POBIERZ 3. Oferta - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - PET-CT 09-11-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan6.pdf skan7.pdf skan8.pdf skan9.pdf skan10.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - SCYNTYGRAFIA 09-11-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
OG?OSZENIE Wyniki konkursu ofert w zaskresie: bada?? tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,scyntygrafii,PET-CT -PAKIET ONKOLOGICZNY 08-11-2015
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych, komisja konkursowa w dniu 09.11.2015r dokona??a wyboru ofert w zakresie: 1. Bada?? tomografii komputerowej w ramach PAKIET...
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert w zakresie bada?? mammograficznych 30-10-2015
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie diagnostycznych ??wiadcze?? zdrowotnych  komisja konkursowa w dniu 30.10.2015 r dokona??a wyboru ofert w zakresie: Bada?? mammograficznych: Przychodnia Specjalistyczna SPZOZul. N...
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 23-10-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - REZONANS MAGNETYCZNY 23-10-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO - SCYNTYGRAFIA 23-10-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs na udzielenie ??wiadcze?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO PET-CT 22-10-2015
1. Og??oszenie - POBIERZ 2. Oferta - POBIERZ 3. Badania - POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Konkurs ofert na udzielenie diagnostycznych ??wiadcze?? zdrowotnych w zakresie bada?? mammograficznych 14-10-2015
1. Oferta  - POBIERZ 2. Umowa - POBIERZ 3. Badania- POBIERZ Pliki do pobrania: skan1.pdf skan2.pdf skan3.pdf skan4.pdf skan5.pdf
Przebudowa cz???ci wn?trza budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie ?l?skiej przy ul. Lipa 3 27-03-2015
1. Og??oszenie o zamówieniu  - POBIERZ 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ Odpowiedzi dla 1 firmy: skan0120.pdf skan0121.pdf skan0122.pdf skan0123.pdf skan0124.pdf schemat i...
Konkurs ofert - Za???czniki ( SCYNTYGRAFIA ) 19-12-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (SCYNTYGRAFIA) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIERZ
Konkurs ofert - SCYNTYGRAFIA 19-12-2014
OG?OSZENIE Dzia??aj?c zgodnie z ustaw?  art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o dzia??alno??ci leczniczej (Dz. U. 2013,poz.217)oraz art. 146 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia2004r. o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowan...
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert 19-12-2014
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych, komisja konkursowa w dniu 18.12.2014 r dokona??a wyboru ofert w zakresie :   1.Bada?? diagnostycznych PET-CT w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO : &nb...
OG?OSZENIE (Konkurs ofert - PAKIET ONKOLOGICZNY) 11-12-2014
OG?OSZENIE Dzia??aj?c zgodnie z ustaw?  art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o dzia??alno??ci leczniczej (Dz. U. 2013,poz.217)oraz art. 146 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia2004r. o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa...
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie rezonans magnetyczny - PAKIET ONKOLOGICZNY) 11-12-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie rezonans magnetyczny - PAKIET ONKOLOGICZNY): 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIERZ
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie tomografia komputerowa ?? PAKIET ONKOLOGICZNY) 11-12-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie tomografia komputerowa – PAKIET ONKOLOGICZNY): 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIER...
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie scyntygrafia ?? PAKIET ONKOLOGICZNY) 11-12-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie scyntygrafia – PAKIET ONKOLOGICZNY) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIERZ
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie PET-CT ?? PAKIET ONKOLOGICZNY) 11-12-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie PET-CT” – PAKIET ONKOLOGICZNY) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIERZ
OG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert 21-11-2014
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych, komisja konkursowa w dniu 20.11.2014r dokona??a wyboru ofert w zakresie :       1.Bada?? diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologiczn...
Konkurs ofert - OG?OSZENIE 31-10-2014
OG?OSZENIE   Dzia??aj?c  zgodnie z ustaw? art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia??alno??ci leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ??wiadczeniach opieki zdrow...
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie ultrasonograficzne) 31-10-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie ultrasonograficzne) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Planowana liczba bada?? - POBIERZ
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie rentgenodiagnostyczne) 31-10-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie rentgenodiagnostyczne) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Wykaz bada?? - POBIERZ
Konkurs ofert - Za???czniki (badanie laboratoryjne i bakteriologiczne) 31-10-2014
Za???czniki do cz???ci Konkursu ofert (badanie laboratoryjne i bakteriologiczne) : 1. Oferta - POBIERZ 2. Szczegó??owe warunki konkursu - POBIERZ 3. Wykaz bada?? - POBIERZ

Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)