Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plOG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych, komisja konkursowa w dniu 20.11.2014r dokona??a wyboru ofert w zakresie :

 
 
  1.Bada?? diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej :
         KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium
         Analityczno -Bakteriologiczne S.C.
         41-703 Ruda ?laska ul Solskiego 15
                     oraz
         Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
         41-703 ul Lipa 2
 
  2.Bada?? diagnostyki obrazowej -badania rentgenodiagnostyczne :
         Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.
          41-703 ul. Lipa2
 
 
  3.Bada?? ultrasonograficznych :
          Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp.z o.o.
           41-703 ul. Lipa2

Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)