Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plPrzychodnia Rejonowa SP ZOZ działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od 01.01.2000 r. Obszarem działania Przychodni Rejonowej SP ZOZ jest miasto Ruda Śląska i inne obszary wg zawartych umów. Siedziba Przychodni mieści się w Rudzie Śląskiej (dzielnica Godula) przy ulicy Lipa 3. Nadzór nad Przychodnią sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Celem działania Przychodni jest jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Do zadań Przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

      W trakcie realizacji celów i zadań Przychodnia współdziała z właściwymi jednostkami organizacyjnymi. Przychodnia Rejonowa SP ZOZ podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające  z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z:

     Nasza przychodnia jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych - posiada windę,podjazd dla niepełnosprawnych, toaletę dla niepełnosprawnych oraz pochwyty.

Statut przychodni do pobrania tutaj.

Sprawozdanie finansowe:


  Przychodnia Rejonowa SP ZOZ swoje zadania statutowe realizuje pod kierownictwem: 

 


Przychodnia posiada Certyfikat ISO 9001:2015


Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)