Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plOG?OSZENIE - Wyniki konkursu ofert

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie ??wiadcze?? zdrowotnych, komisja konkursowa w dniu 18.12.2014 r dokona??a wyboru ofert w zakresie :


  1.Bada?? diagnostycznych PET-CT w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO :

         VOXEL S.A.
         30-663 KRAKÓW
         UL. Wielicka 265

                     

  2.Bada?? scyntygrafii w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO :

         Nie wybrano z powodu braku ofert.

 

  3.Bada?? tomografii komputerowej :

         -  Szpital Miejski w Rudzie ?l?skiej Sp. z o.o.

            41-703 ul. Lipa2

       oraz

         -  VOXEL S.A.
            30-663 KRAKÓW
            UL. Wielicka 265

 

 4. Bada?? rezonansu magnetycznego w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

            VOXEL S.A.
            30-663 KRAKÓW
            UL. Wielicka 265

Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)